Logo Żywiec Zdrój - napis falujący jak płynący potok

Żywiec Zdrój apeluje do polskiego rządu i parlamentarzystów o wprowadzenie zmian w projekcie ustawy o systemie kaucyjnym

Butelki Żywiec Zdrój na taśmie produkcyjnej

Ich brak może mieć katastrofalne skutki dla środowiska, przedsiębiorców oraz konsumentów!

Po ponad dwóch latach konsultacji rząd skierował pod obrady Sejmu projekt ustawy kaucyjnej. W ocenie producenta wody Żywiec Zdrój niektóre z zaproponowanych zapisów stanowią zagrożenie dla całej branży napojowej w Polsce oraz środowiska. Negatywne konsekwencje braku wprowadzenia poprawek odczują również konsumenci w postaci dodatkowego podatku VAT.

Zdaniem Żywiec Zdrój system kaucyjny to jedyne efektywne rozwiązanie zapewniające istotne zwiększenie poziomu zbiórki i recyklingu opakowań napojowych z plastiku. Firma swoje stanowisko podkreślała wielokrotnie min. apelując do rządu o przyspieszenie prac. Niestety długo oczekiwany przez branżę napojową projekt, który trafił niedawno do Sejmu, zawiera według producenta wody szereg zapisów mogących mieć bardzo negatywne konsekwencje dla gospodarki oraz natury.

„Podczas konsultacji, w których uczestniczyli przedstawiciele rządu oraz branża napojowa, w tym Żywiec Zdrój, zwracaliśmy uwagę, że przez przedłużające się prace, termin wprowadzenia systemu kaucyjnego od stycznia 2025 roku jest nierealny. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie uwzględniło jednak głosu branży i nie dopasowało zapisów w ustawie do rzeczywistych możliwości producentów, którzy będą ponosili konsekwencje dwuletniego opóźnienia we wdrażaniu przepisów przez przedstawicieli administracji rządowej. Naszym zdaniem w ustawie powinna znaleźć się poprawka przesuwająca termin wejścia w życie obowiązku realizacji zbiórki przez system kaucyjny, co najmniej o jeden rok. Innym rozwiązaniem jest wdrożenie w 2025 roku systemu kaucyjnego przy jednoczesnym zachowaniu zbiórki za pośrednictwem organizacji odzysku. Jeśli ww. poprawki do ustawy nie zostaną wprowadzone, to całą branżę napojową czekają olbrzymie, wielomilionowe kary. Dlaczego? Niestety żaden z producentów do tego czasu nie będzie mógł zrealizować zbiórki opakowań w systemie kaucyjnym, gdyż po prostu nie będzie gotowego systemu. Paradoksem jest, że producenci, którzy od dawna zabiegali o system, prosili o przyspieszenie prac, poniosą konsekwencje braku przyjęcia przez rząd ustawy w odpowiednim czasie. Pokłosiem tej sytuacji może być niezrealizowanie celów dotyczących zbiórki opakowań, gdyż system kaucyjny, który ma realizować ten obwiązek od 2025 roku nie będzie jeszcze istniał (potrzeba na to minimum dwóch lat). Żywiec Zdrój od kilku lat sam finansuje zbiórkę równowartości 100% plastiku wprowadzonego na rynek – działanie to podejmuje we współpracy z organizacja odzysku Rekopol . Natomiast do uruchomienia systemu konieczne jest powołanie spółki operatora przez podmioty wprowadzające na rynek opakowania, zaprojektowanie logistyki zwrotnej opakowań, zadbanie o wdrożenie efektywnego systemu informatycznego, podpisanie umów z punktami handlowymi, zaprojektowanie kampanii skierowanej do konsumentów etc. Na to potrzeba minimum 2 lata współpracy branży napojowej. Dodatkowo rządowy projekt przewiduje opodatkowanie kaucji podatkiem VAT. Jako Żywiec Zdrój mówimy tym zapisom stanowcze nie. System kaucyjny, żeby był wydajny i realizował cele środowiskowe oraz gospodarcze nie może narzucać na konsumentów dodatkowych obciążeń. Musi zachęcać do uczestnictwa w systemie, motywować Polaków do działania tj oddawania butelek po napojach do punktów handlowych. Dodatkowe obciążenia finansowe temu przeczą. Jako lider branży napojowej wyrażamy pełne poparcie dla systemu kaucyjnego, ale jesteśmy przekonani, że w obecnej ustawie trzeba wprowadzić kilka znaczących poprawek, które zadecydują o pomyślności tej jakże istotnej dla środowiska i przemysłu ustawy" – mówi Paulina Kaczmarek, kierowniczka ds. zrównoważonego rozwoju. Żywiec Zdrój.

Zobacz także

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Niezbędne pliki cookies

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.).
Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Akceptuję cookies analityczne

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie.
Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Akceptuję cookies personalizujące

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Akceptuję cookies targetujące

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.

Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o plikach cookie.