Logo Żywiec Zdrój - napis falujący jak płynący potok

DLAAKCJONARIUSZY

W oparciu o art. 5§5 ustawy z dn. 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych ze zm. informujemy, że to miejsce zostało wydzielone  w celu komunikacji z akcjonariuszami i będą tu umieszczane ogłoszenia pochodzące od Żywiec – Zdrój S.A. z siedzibą w Warszawie wymagane przez prawo lub statut spółki.

Strukturaakcjonariatu

Koło i 100% ilustruje, do kogo należą udziały w Żywiec Zdrój

Informacjedla akcjonariuszy

  • Brak ogłoszeń