Logo Żywiec Zdrój - napis falujący jak płynący potok

Światowy Dzień Wody powinien być codziennie

Mokradła Mirosławiec

90% Polaków zauważa, że zmiany klimatu są poważnym problemem, z czego aż 60% najbardziej obawia się ograniczeń w dostępie do wody w skutek ekstremalnych zjawisk pogodowych1. Co roku 22 marca Światowy Dzień Wody przypomina nam, jak ważna jest ochrona zasobów wodnych. Hasło tegorocznej edycji, ”Woda dla pokoju”, podkreśla, jak kluczowe są wspólne działania w tym obszarze. Spowolnienie zmian klimatycznych, zapewnienie bezpieczeństwa hydrologicznego to zadania dla rządzących, biznesu, jednostek administracyjnych i organizacji pozarządowych, a także dla każdego z nas.

Żywiec Zdrój już od 15 lat prowadzi program Po Stronie Natury, którego celem jest ochrona środowiska, w tym zasobów wodnych. Początkowo program był odpowiedzią na sytuację w Puszczy Karpackiej, którą zdziesiątkował kornik drukarz. Należało podjąć natychmiastowe działania, ponieważ drzewa – szczególnie w górach – mają kluczowe znaczenie dla zatrzymania wody w glebie. W ciągu 15 lat Żywiec Zdrój posadził ich 8 milionów, zalesiając 1000 hektarów. Jedną z najnowszych i bardzo ważnych inicjatyw podejmowanych przez firmę jest współpraca z Centrum Ochrony Mokradeł. Przez lata tereny podmokłe były traktowane jako nieużytki i poddawano je procesom osuszania. Obecnie wiedza na temat ich roli w ekosystemie i wpływie na klimat jest o wiele szersza i mamy świadomość, że mokradła są na wagę złota.

Zatrzymują i filtrują wodę

Gromadzenie wody to jedna z najistotniejszych funkcji mokradeł. Zatrzymana woda ma wpływ na powstawanie lokalnych opadów i regulację mikroklimatu, dzięki czemu następuje schładzanie okolicznych terenów. Niestety odwadnianie mokradeł pogłębia susze oraz, w związku z przyspieszonym odpływem wody, zwiększa ryzyko powodzi w dolnych częściach zlewni. Obszary wodno-błotne to również doskonały filtr dla rzek. Zanikanie bagien i rozlewisk zlokalizowanych przy jeziorach czy rzekach zmniejsza ich zdolność do samooczyszczania. Efekt? Spływa do nich więcej azotanów i fosforanów z nawożonych pól. To co mogłoby pozostać w okolicznych bagnach, w takiej sytuacji spływa do rzek i jezior zanieczyszczając je2.

Mokradła Mirosławiec

Działajmy razem

W Polsce co najmniej 85% torfowisk zostało osuszonych na potrzeby rolnictwa i leśnictwa, co doprowadziło do ich degradacji, a w rezultacie do utraty retencji wody, pogłębienia zjawisk suszowych, zaniku różnorodności biologicznej i emisji ogromnych ilości gazów cieplarnianych3 . - Mając coraz lepszą wiedzę jak ważne są dla nas wszystkich mokradła, postanowiliśmy jako Żywiec Zdrój się nimi zaopiekować. W tym celu nawiązaliśmy długoterminową współpracę z Centrum Ochrony Mokradeł. Jej zakres to przede wszystkim zagadnienia związane z retencją wody, ochroną bioróżnorodności i klimatu. Pierwszym zadaniem Centrum jest wykonanie badań i analiz na wybranym terenie w Polsce. Jesteśmy przekonani, że łącząc siły zdziałamy więcej. Nie do przecenienia jest tutaj rola prywatnych przedsiębiorstw, które mogą się zaangażować w ochronę zasobów wodnych i klimatu właśnie poprzez współdziałanie ze specjalistycznymi jednostkami. Oczywiście zmiany dotyczące odnowy mokradeł w skali makro wymagają także zaangażowania władz, czyli współpracy różnych sektorów gospodarki, które wypracują mechanizmy finansowe i ogólnopolską strategię działań – zauważa Marek Sumiła, Dyrektor Zarządzający Żywiec Zdrój.

- Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się jednoczyć wokół ochrony i odtwarzania mokradeł coraz szersze grono zainteresowanych, a lokalna społeczność wyraźnie odczuje, że rozwiązania oparte na przyrodzie pozwalają z powodzeniem łączyć interes człowieka z troską o środowisko i klimat – dodaje Monika Łaskawska-Wolszczak, Dyrektorka Centrum Ochrony Mokradeł.

Systemowe działania ponad podziałami

To nie jedyna inicjatywa, której przewodniczy Żywiec Zdrój w służbie społeczeństwu i naturze. Od wielu lat jesteśmy zaangażowani w działania mające na celu poprawę dostępu do wody mieszkańców gminy Jeleśnia. W ramach założonego Funduszu Wodnego zobowiązaliśmy się m.in. do: modernizacji gminnego ujęcia wody w Sopotni Wielkiej i Jeleśni, stworzenia przyłączy do gminnej sieci wodociągowej oraz dopłat taryfowych. Do tej pory na poprawę dostępu do wody w samej tylko Gminie Jeleśnia Żywiec Zdrój przeznaczył przeszło 8 mln złotych.

Od kilku lat z Grupą Żywiec działamy w Koalicji Dbamy o Wodę, gdzie wspólnie budujemy świadomość społeczną na temat problemów hydrologicznych, tworzymy zachęty do wdrażania rozwiązań retencyjnych w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach, a także na poziomie samorządów.

Ochrona zasobów wodnych to nasz priorytet. Pochodzimy z Żywiecczyzny, więc te tereny są nam szczególnie bliskie. Stąd pomysł na realizację projektu Kwietne Łąki. Od ponad 10 lat dbamy o zasoby wodne poprzez zwiększenie infiltracji wody na obszarze ponad 60 ha beskidzkich łąk. Działając wspólnie z Fundacją Górom wykonujemy takie zadania jak wykaszanie gruntów w bliskim otoczeniu ujęć wodnych i zbieranie powstałej wskutek tych działań biomasy, co na terenach górskich sprzyja wchłanianiu wód opadowych. Ponadto prowadzimy regularną kontrolę obszarów objętych ochroną pod kątem niewykonywania na ich terenie prac rolniczych, hodowlanych i budowlanych.

 

1Badanie świadomości nt. zjawisk związanych ze zmianami klimatu i adaptacji do tych zmian. RAPORT Z BADANIA przeprowadzonego przez konsorcjum firm: Grupę BST Sp. z o.o. oraz EU-Consult Sp. z o.o.
2„Ochrona mokradeł w Polsce”, Wiktor Kotowski, Ewa Jabłońska, Infos nr 2(315), 2024
https://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/AB1DC9AB8A89B230C1258AB4003713F9/$file/Infos_315.pdf
3Źródło danych: Centrum Ochrony Mokradeł

Zobacz także

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Niezbędne pliki cookies

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.).
Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Akceptuję cookies analityczne

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie.
Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Akceptuję cookies personalizujące

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Akceptuję cookies targetujące

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.

Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o plikach cookie.