Logo Żywiec Zdrój - napis falujący jak płynący potok

Powstanie Jeleśniańskiego Klastra Organizacji Pozarządowych oraz propozycja powołania Funduszu Wodnego to efekty Dialogu Społecznego przeprowadzonego przez Żywiec Zdrój w Gminie Jeleśnia

Zorganizowany przez Żywiec Zdrój Dialog Społeczny z udziałem przedstawicieli mieszkańców, organizacji pozarządowych i władz Gminy Jeleśnia dobiegł końca przynosząc wiele pomysłów na działania, których realizacja da wymierne korzyści lokalnej społeczności. Proces ten pozwolił na zdefiniowanie czterech najważniejszych wyzwań oraz wypracowanie praktycznych rozwiązań. W ten sposób podjęto decyzję o utworzeniu Funduszu Wodnego wspierającego rozwój gminnej sieci wodociągowej i przyjęto zasady współpracy lokalnych organizacji pozarządowych. Efekty Dialogu widoczne będą w Jeleśni już w grudniu.

Ponieważ pandemia zweryfikowała plany, a z uwagi na obostrzenia sanitarne wiele działań Żywiec Zdrój na terenie Gminy musiało zostać wstrzymanych, producent wykorzystał ten czas na dobre poznanie aktualnych potrzeb mieszkańców, które zmieniły się wraz z okolicznościami oraz na ocenę dotychczas prowadzonych działań i projektów społecznych. Do procesu Dialogu Społecznego, firma zaprosiła przedstawicieli lokalnej społeczności, organizacji pozarządowych i władz. Powstała w ten sposób platforma komunikacji, współpracy i wymiany oczekiwań.

Aktualne potrzeby mieszkańców

W ramach procesu Dialogu Społecznego odbyły się dwie sesje główne, cztery spotkania dodatkowe oraz sesja podsumowująca. Zaangażowanie uczestników pozwoliło wyłonić cztery najważniejsze wyzwania w Gminie, czyli rozwój gminnej sieci wodociągowej i jego bariery, edukacja ekologiczna w zakresie zmian klimatycznych i czystości brzegów rzeki, dostęp do odpowiedniej infrastruktury, rekreacji i troska o walory estetyczne Gminy, jak również potrzeba istnienia wspólnego obszaru łączącego wszystkie dziewięć sołectw.

- Dialog Społeczny to sprawdzone narzędzie i znakomita platforma komunikacji, którą po doświadczeniach w Gminie Jeleśnia, będziemy chcieli wprowadzić również w innych naszych lokalizacjach, ponieważ przyniosło wiele dobrego. Dzięki zawiązaniu Jeleśniańskiego Klastra Organizacji Pozarządowych już 18-19 grudnia w Jeleśni odbędzie się Jarmark Adwentowy z lokalnymi przysmakami i artystami, a realizacja projektu Funduszu Wodnego, na akceptację przez gminę którego wciąż czekamy, pozwoli mieszkańcom uzyskać dostęp do odpowiedniej jakości wody – mówi Monika Matak z Żywiec Zdrój, organizatorka Dialogu Społecznego – Jesteśmy wdzięczni wszystkim uczestnikom za poświęcenie czasu i zaangażowanie bo okazuje się, że był to bardzo potrzebny proces – dodaje.

Fundusz Wodny

O wartości zorganizowanego Dialogu Społecznego świadczą wypracowane rozwiązania, które powstały w trakcie rozmów w odpowiedzi na zdefiniowane potrzeby. Tak jak Fundusz Wodny, czyli wypracowana podczas Dialogu inicjatywa, która jest odpowiedzią na aktualne wyzwania Gminy związane z rozwojem wodociągu gminnego, zwiększaniem jego zasięgu oraz modernizacją istniejącej infrastruktury. Żywiec Zdrój przyjął propozycję Gminy powołania Funduszu Wodnego. Spółka, która od początku funkcjonowania zakładu rozlewniczego Żywiec Zdrój w Jeleśni aktywnie wspiera rozwój gminnej infrastruktury wodociągowej przeznaczając na ten cel od 2015 roku ponad 6,2 mln złotych, zgodziła się na utworzenie Funduszu na lata 2021 – 2026 o wartości 2 mln złotych. Środki z Funduszu miałyby pokryć koszty modernizacji ujęcia gminnego, koszty rozbudowy wodociągu w tym przyłączenie dzielnicy przemysłowej oraz inne, uzgodnione działania, których celem jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody pitnej. Dodatkowo, spółka wyraziła gotowość do podłączenia zakładu do sieci gminnej i zakup wody do celów socjalnych. Propozycja sformalizowania Funduszu czeka na akceptację władz gminy.

- Angażujemy się w ważne dla mieszkańców kwestie wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność – mówi Mariusz Wójcik, dyrektor zakładu rozlewniczego Żywiec Zdrój w Jeleśni – Powszechny dostęp do odpowiedniej jakości wody to nasz priorytet oraz jedno z większych wyzwań w Gminie. Dlatego zdecydowaliśmy się zaangażować w utworzenie Funduszu Wodnego, który to umożliwi.

Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

W toku dyskusji z przedstawicielami Organizacji Pozarządowych działających na terenie gminy, ustalono, że edukacja oraz integracja społeczna mieszkańców całej gminy może być z powodzeniem realizowana przez Jeleśniański Klaster Organizacji Pozarządowych utworzony na początku lipca b.r. przez siedem Organizacji Pozarządowych.

Aby budować szeroką koalicję i wielowymiarowe projekty społeczne uwzględniające i aktywizujące podmioty oraz osoby indywidualne nie zrzeszone w Klastrze, a będące dotychczas beneficjentami programów społecznych Żywiec Zdrój, ustalono zasady współpracy oraz warunki otrzymania dofinansowania na realizację takich projektów. Pierwszy z nich – Jarmark Adwentowy, odbędzie się już 18-19 grudnia przy Urzędzie Gminy w Jeleśni. W jego organizację włączyły się organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich, lokalni wytwórcy artyści i muzycy. Jednocześnie, Żywiec Zdrój potwierdził powrót programu Lokalnych Inicjatyw Społecznych, którego nowa edycja rozpocznie się już w grudniu br.

Podsumowano przy okazji, że w ciągu 15 lat, Żywiec Zdrój przeznaczył już na realizację programów i projektów z obszaru kultury, edukacji, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa na kwotę pond 4 milionów złotych.

Kontynuacja programu Kwietne Łąki

W odpowiedzi na doświadczenia i oczekiwania mieszkańców, firma Żywiec Zdrój potwierdziła również, że znany i doceniany projekt „Kwietne Łąki” będzie kontynuowany. Celem programu jest czynna ochrona cennych łąkowych siedlisk przyrody i zasobów wodnych na wybranych terenach powiatu żywieckiego. W ramach programu, Żywiec Zdrój chroni zasoby wodne, zwiększając infiltrację wody na obszarze blisko 60 ha na wysoko położonych łąkach Beskidu Żywieckiego.

Ochrona zasobów wodnych jest również celem powołania Koalicji „Dbamy o wodę”, czyli wspólnej inicjatywy firmy Żywiec Zdrój i Grupy Żywiec, która swoim zasięgiem obejmuje również Gminę Jeleśnia.

Więcej informacji udziela:

Martyna Węgrzyn
Kierownik Działu Komunikacji Zewnętrznej, Wizerunku i Eventów
tel. +48 509 058 025
e-mail: martyna.wegrzyn@danone.com

Jakub Szadkowski
Tailor Made PR
tel. +48 531 60 20 15
e-mail: jakub.szadkowski@tailormadepr.pl

Zobacz także

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Niezbędne pliki cookies

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.).
Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Akceptuję cookies analityczne

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie.
Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Akceptuję cookies personalizujące

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Akceptuję cookies targetujące

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.

Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o plikach cookie.